TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

 CALENDAR OF EVENTS - AUGUST 2017  

Samvatsaram/Ayanam : Sri Heyvilambi / Dakshinayanam
Mâsam:  Srâvanam till August 21st / Bhâdrapadam ; Rutuvu:Varsha 


​Aug 4 Friday: Sravana Sukla Trayodasi-Sri Vara MahaLakshmi Vratam
10:00 am Sri Maha Lakshmi Vratam $126
7:00 pm Sri Vara Mahalakshmi Vratam $54
6:30 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36
Siva Archana $18


Aug 6 Sunday: Sravana Sukla Poornima - RAKHI Poornima/Hayagriva Jayanthi
9:30 am Sai Datta Rudrabhishekam $54
10:00 am Mahalakshmi & Viraja homam $126

Flower Service $36
6:00 pm Sai Satyanaryana Vratam $54
Jyoti Arati $108


Aug 7 Monday: Jandhyala Poornima, Rig &YajurUpakarma, LUNAR Eclipse - NOT VISIBLE in USA


Aug 8 Tuesday Gayatri Japam

 10:30am Gayatri Homam $126


Aug 11 Friday: Sravana Krishna Sankatahara Chaturthi
9:30 am Ganapathi Abhishekam $54
10:00 am Ganapathi Homam $126
6:30 pm “GA” kara Sahasram $36


Aug 14 Monday: Krittikâ deepam

 Oil lamps 6 $12

Aug 15 Tuesday: SRI KRISHNAASHTAMI
10:30 am Sri Tulasi Brunda Homam $126


Aug 18 Friday: Simha Sankramanam
6:00 pm Veda Parayana $21


Aug 19 Saturday: Sravana KrishnaTrayodasi - Sani Pradosham
10:00 am Saniswara Abhishekam $54

10:30 am Saniswara Homam $126

​6:30 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36
Siva Archana $18


Aug 20 Sunday: Sravana KrishnaChaturdasi - Mâsa Sivarâtri
10:30 am 360 Siva Linga Archana $108
11:30 am Bilva Archana $126


Aug 21 Monday: Sravana Sukla Amavasya - SOLAR ECLIPSE
Visible in USA from 11:47am - 5:05 pm in Star Magha ,Simha
TEMPLE will close at 10:30am will open again on Tuesday 9am

8:00 am Deva Rishi Pitru tarpanam $27


Aug 22 Tuesday:9:30 am Sarvadevatha Abhishekam $108
10:30 am Makha Nakshatra Homam $126


Aug24 Thursday: Bhadrapada Sukla -VINAYAKACHAVITHI
Swarna Gowri Vratam , Sama Veda Upakarma

6:30 pm Sri Vara Siddhi Vinayaka Vratam $54

Aug 26 Saturday: Bhadrapada SuklaPanchami -RISHIPanchami
Masa Skanda Shashti

9:30 am Subrahmanya Abhishekam $54
Subrahmanya Archana $18
10:30 am Rishi Panchami Vratam $54


Aug 29 Tuesday: Bhadrapada SuklaAshtami & Māsa Durgashtami

10:30 am Durga Homam $126

Durga Archana $18