TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

  LONG WEEKEND PROGRAM
  Friday, Sep 1st -  Monday Sep 4th

  Temple Timings 08.00 am -9.00 pm

Daily  Program:

08.00 am Kakad Arathi

08.30 am Sri Sai Rudra Abhishekam $54

Lemon Garland $36 / Flower Service - $36

09.30 am Sri Sai Mahalakshmi Homam -$126 11.00 am Sai Satyanarayana Vratam - $54

06.00 pm Sri Sai lakshmi Kumkum Puja - $21 08.00 pm Jyoti Arathi - $108

Friday Sep 1st,2017

09.30 am Sri Sai Mahalakshmi Homam -$126 11.00 am Sai Satyanarayana Vratam - $54


Saturday Sep 2nd, 2017

12.30 pm  Palanquin Service -$54

06.00 pm   360 Jyothir linga Archana -$108


Sunday Sep 3rd, 2017

9.30 am  Sri Surya Narayana Homam - $126


Monday Sep 4th, 2017

09.30 am Sri Sai Rudra Homam  $126

CALENDAR OF EVENTS - SEPTEMBER 2017  

Samvatsaram/Ayanam : Sri Heyvilambi / Dakshinayanam
Mâsam:   Bhâdrapadam till September 19th /Aswijam  ; Rutuvu:Varsha/Sharad


Sep 02 Saturday  Vamana Jayanthi & Ganesh Visarjan


Sep 03 Sunday Bhadrapada Sukla Trayodasi - PRADOSHAM

6.30 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36 

Siva Archana $18


Sep 05 Tuesday Bhadrapada Sukla Poornima  
       

   09.30 am Sai Datta Rudrabhishekam $54          

10.00 am Mahalakshmi & Viraja homam $126

 Flower Service $36 

06.00 pm Sai Satyanaryana Vratam $54

Jyoti Arati $108


Sep 06 Wednesday Mahalaya Paksham begins

    Offer tarpanam to Pitru devatha on the same thithi which falls in Mahalaya Paksha, if not on Mahalaya Amavasya.


     Sep 08 Friday Bhadrapada Krishna Tritiya - Undralla Tadiya


               
         Sep 09 Saturday Bhadrapada Krishna (Sankata) Chaturthi                   

             09.30 am    Ganapathi  Abhishekam $54              

               10.00 am    Ganapathi  Homam $126            

                                                                                    06:30 pm   “GA” kara Sahasram $36


                 Sep 11 Monday Krittika Deepam & Guru Pravesam                  

           Krittikâ deepam    - Oil lamps 6 $12          

                 09.30 am Guru Graha Homam $126                  

                               Guru Graha dhanya Daanam $27                              

                                                                                               Guru Graha Archana $18


              Sep 17 Sunday Bhadrapada Krishna Trayodasi - PRADOSHAM       

                         06.30 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36                          

                                                                                                    Siva Archana $18


              Sep 18 Monday Bhadrapada Krishna Chaturthi  - Māsa Sivarātri & Kanya Sankramanam          

10.30 am 360 Siva Linga Archana $108

11.30 am  Bilva Archana $126

6.00 pm Veda Parayana $21


              Sep 19 Tuesday Bhadrapada Krishna Amavasya - Mahalaya Paksha ends              

08.00 am Deva Rishi Pitru tarpanam  $27

    Hiranya Shraddha - $54

Annadanam: $54


                     Sep 20 Wednesday Aswija Sukla Prathama - Devi Navaratri begins          

       
         
  Sep 23 Saturday  Aswijam  KANYAKUMARI Puja

                11.30 am  Whole Kankyakumari puja $252 

          One Kanyakumari  $36


  Sep 24 Sunday Aswijam SUVASINI PUJA

                   11.30 am  Whole Suvasini Puja $252         

         One Kanyakumari - $36


                         Sep 25 Monday Aswija Sukla (Masa Skanda) Shashti

                    09.30 am Subrahmanya Abhishekam $54

           Subrahmanya Archana $18


                                           
Sep 27 Wednesday SARASWATHI(Moola) Puja FREE EVENT                  

                   10.30 am Saraswathi Homam $126  

                  07.30 pm  Saraswathi Puja $21


                   Sep 28 Thursday  Aswija Sukla Ashtami - DURGA Ashtami

10.30 am Durga Homam $126

      Durga Archana $18

     

                            SRI SHIRDI SAI BABA BIRTHDAY CELEBRATIONS                  

        07.30 pm  Special Sai Vibhudi Archana $27


            Sep 29 Friday  Aswija Sukal Navami - MAHARNAVAMI


                             
Sep 30 Saturday Aswija Sukla Dasami  - VIJAYA DASAMI                    

10.00 am  Sami Puja / Aparajita Devi Puja $21