TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

Sri Hanuman Sthapana Program

​Sunday  Sep 24th, 2017  10.00 am

Jala, Ksheera, Dhanya Pushpa, shayya adivasa 

    Manyu Sukta  Japa,  Anjaneya Mula Mantra Homam


​  Saturday Sep 30th , 2017 - Sthapana Karyakramam


Hanuman  Sankalpam $1008

Mula Mantra Homam - $126

Anjaneya Moola Mantra Homam – $126 

                

To offer in Pratishta

Navaratna -   $25;Pancha loha -$15 ; Navadhanya -$9 

                            Poornahuthi - $126


Netra Unmeelanam & Kanya Nruthyam , Veena, Gaanam


Sri Hanuman Abhishekam - $54

 Visesha Alankaram - $108 

Vadamala   - $54 

      Appam mala -  $54

    Nagavalli Sahasram - $108

        Sindura Archana - $27 

Archana - $18


Theertham & Prasadam will be distributed.

Sri Hanuman Ji Statue -  $15000

Names on Plaque &  Photo(4.25'’ x 5.5'’) on Wall of Devotees 

Custom made Gazebo (16' x 16') - $35000

(where Sri Hanuman Ji will be Placed)

Names on Plaque &  Photo(8.5'’ x 11'’) on Wall of Devotees 

Gold Sponsors(Hanuman Ji) $10,008    

Names on the gold plaque


Sliver Sponsors(Hanuman Ji) $5004  

 Names on the sliver plaque  


Bronze Sponsors (Hanuman Ji) - $2500

Names on the bronze


Sponsorer -  Hanuman Ji $1116 -

Names on the Sanjeevani Tree


Others donations  $504 ;    $252 ;    $116

Kshetrapalaka Sanjeevani Veera HANUMAN STHAPANA 

Saturday  September 30th, 2017


Sponsorship Form for Sri Hanuman ji  Sthapana