TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

Aug 5 Sun   Krittikâ deepam  6 Oil Lamps      

Aug 7 Tue    Kamika Ekadasi   Sai Archana                                

AUG 8 Wed   AshadaaKrishna  Dwadasi  Trayodasi Pradosham      

                                                                                    10 am  Ekavara Rudra Abhishekam                                                                                     

                                     Siva Archana                                                      

Aug 9 Thurs  Ashada Krishna Chaturdasi - Masa Sivaratri                     

                      10.00 am 360 Sivalinga Abhishekam      
                     10.30 am Sri Rudra Homam  
                     5.00 pm 1 lakh Bilva Archana

Aug 10 Fri  Ashada Amavasya ; 8.00 am  Deva Rishi Pitru Tarpanam           
      

 Aug 11  Sat  Sravanam Masa begins
 
 Aug 14 Tue  Naga Chaturthi - Mangala Gowri Vratam begins

                     10am Sarpa sukta abhishekam                   

Aug 15 Wed Sravana Sukla Panchami - GARUDA PANCHAMI 

Aug 16 Thur Mâsa Skanda Shashti 

 Aug 18  Sat   Masa Durgastami            
         10 am Durga Homam         

Aug 19 Sun - Simha Sankramana            

                    07.00 pm Veda Patanam                       

Aug 21 Tue Putrada Ekadasi 
                    Sai Archana                              

Aug 23 Thurs Sravana Krishna Trayodasi -PRADOSHAM 
                                                                              10am Ekavara Rudra Abhishekam                                                                                   

                                            Siva Archana                                                  

Aug 24 Fri SRI VARA MAHALAKSHMI VRATAM        
                   6.00pm Varamahalakshmi Vratam                       

Aug 25 Sat Sravana Sukla Poornima - RAKHI           
           Rig & Yajur UPAKARMA - Temple opens at  9am        

                   09.30 am Sai Datta Rudrabhishekam                  
                                               10.00 am Mahalakshmi & Viraja Homam                                           

                  06.00 PM Sai Satyanaryana Vratam               
                                           Jyoti Arati                                                              

Aug 26 Sun  GAYATRI JAPAM  10 am Gayatri Homam        

Aug 30  Thur Sravana Krishna ( Sankatahara) Chaturthi         
                    10:00 am Ganapathi Abhisekam                        
                    11.00 am Ganapthi Homam                            
                    06.30 pm “GA” kara Sahasram                      ​​​