LABOR DAY WEEKEND PROGRAM 

Aug 31st - Sept 2nd -Temple Timings 09.00 am -8.30pm

Saturday, Aug 31st 
      9.00 am Sri Sai Rudra Abhishekam                    
     10.30 am Sri Sai Mahalakshmi Homam                
      5.00 pm Sri Sai Mahalakshmi Kumkum Puja        
      8.00 pm Jyoti Arati                                            

Sunday Sep 1st - Sama Veda Upakarma 
      10.30 am  Sri Ganesha Abhishekam 
       5.00 pm - 360 Jyothir Linga Archana                   

Monday Sep 2nd - GANESH CHATURTHI 
        10.30 am Vara Siddhi Vinayaka Vratam

* Abhishekam / Homam - $54 
** KumKum Archana/ jyothi Arathi -$21          

Puja Sponsorships

​​CALENDAR OF EVENTS - August 2019 Samvatsaram:  Sri Vikari / Dakshinâyanam 
Mâsam:    Sravanam till  Aug  29th  / Bhadrapadham ;    Rutuvu:   Varsha

Srâvana Somavâra Abhishekam at 10.30am and 6.30pm -  5th, 12th, 19th, 26th    - $108

Mangala Gouri  - 6th , 13th ,20th ,27th 
Sravana Sukravara Visesha Kumkumarchana to SRI CHAKRA - 2nd, 9th, 16th, 23rd - $54 


Aug 9 Fri      SRI VARA MAHALAKSHMI VRATAM
                6.00pm Varamahalakshmi Vratam           $54

Aug 10 Sat  Sravana Sukla (Putrada) Ekadasi 

              06.00 pm Sai Satyanaryana Vratam           $54

Aug 12 Mon  Sravana Sukla Trayodasi -  Soma  Pradosham
                         10 am  Ekavara Rudra Abhishekam                                      Siva Archana     $18

Aug 14 Wed  Sravana Sukla Jandhyala Poornima  - Rig/Yajur Upakarama  Raksha Bandan/ Hayagriva Jayanthi 
                               Temple opens at  8am 
                      09.30 am Sai Datta Rudrabhishekam                      $54
                     10.00 am Mahalakshmi & Viraja Homam                $54 
                       6.00 pm Sai Satyanaryana Vratam                          $54
                        Jyoti Arati     $27 Flower Service                         $36

Aug 15  Thur  GAYATRI JAPAM - Gayatri Homam      $54 

Aug 16 Fri Simha Sankramanam
                        07.00 pm Veda Patanam                                         $21

Aug 18 Sun  Sravana Krishna (Heramba)SankataharaChaturthi
                      10:00 am Ganapathi Abhisekam                                $54                                                                                                                                                11.00 am Ganapthi Homam                                        $54                                                                                
                      06.30 pm “GA” kara Sahasram                                   $21

Aug 22 Thu Krittikâ deepam Krittikâ deepam 6 Oil Lamps      $6 

Aug 23 Fri    Sravana Krishna Ashtami -Sri Krishnajanmastami

                   10.30 am Sri Tulasi Brunda Homam                                $126

Aug 24 Sat   Shri Jayanti - 10.30am Sri Lakshmi Abhishekam   $54 

Aug 26  Mon Sravan Krishna (Aja)Ekadasi 
                        06.00 pm Sai Satyanaryana Vratam                               $54
Aug 27  Tue Sravana Krishna  Trayodasi  Bhauma Pradosham
                        10am Ekavara Rudra Abhishekam                                  $36
                                Siva Archana                                                                $18 
Aug 28 Wed  Sravana Krishna Chaturdasi  - Masa Sivaratri 
                        10.00 am 360 Sivalinga Abhishekam                            $54
                        10.30 am Sri Rudra Homam                                          $126
                         5.00  pm  Bilva Archana                                      $108 
Aug 29 Thur  Sravana Krishna Polala Amavasya
            08.00 am Deva Rishi Pitru Tarpanam                                      $21 
Sep  1  Sun  Sama Veda Upakarma / Swarna Gowri vratam 
                         10.30 am Sri Vinayaka Abhishekam                              $54
Sep 2  Mon  Bhadrapada Sukla Chaturthi 
                 VINAYAKA CHAVITHI    – GANESH CHATURTI 
                  10.30 am Sri VARA SIDDHI  VINAYAKA Vratam             $54

SRI SAI MAHALAKSHMI SRI SUKTA KANAKA DHARA HOMAM
                     Friday  Aug 9th  - Wednesday  Aug 28th ,2019  
      Benefits: Wealth & Prosperity


Full  Sponsorship - $1116  ;  Day Sponsorship : $54
                   

 Program
 10.00 am Sri Mahalakshmi Homam             

$54 - Day sponsorship / $504 - Full sponsorship

06.30 pm Sri Maha Lakshmi Kumkum Puja   

$21 - Day sponsorship / $252 - Full sponsorship

TAX ID #
​25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

Temple Timings:
​Mon, Tue, Wed Fri,Sun - 9:00 am to 8:00 pm ​
​     ​     Thursday,Saturday -  9:00 am to 8:30 pm

12.30 pm - 5.30 pm -  Temple is open for DARSHAN 

​​Daily Arathi Timings :

  Morning  (Kakad Aarati) -  9:00 am                        Noon  (Madhyan Aarati) -  12:00 noon   
 Evening  (Dhoop Aarati) -    5:30 pm                     Night  (Sej Aarati) -  Mon-Wed, Fri,Sun- 7.30pm

                                                                                                                       Thursday,Saturday - 8pm