CALENDAR OF EVENTS - December2018
Samvatsaram: Sri Vilambi /  Dakshinâyanam Mâsam:   Kartikam till December  6th   Margasiram: Rutuvu :Sharad  &  Hemantha 

 

Dec 02 Sun Utpanna Ekadasi

11 am & 5.30pm  Satya Narayana Vratam $54     

       Sai Archana $11  / Sai Sahasranama $21

                  

Dec 03 Mon  Kârtika Somavâram/ Gowatsa Dwadasi 

     10.30pm  Rudra Abhishekam $36;

Siva Archana   $18           


          Dec 04 Tue Kartika Krishna Trayodasi  -  Pradosham       10.30 pm  Rudra Abhishekam $36;

Siva Archana  $18 


                Dec 05 Wed Karitika(Kri) Chaturdasi  Mâsa Sivarâtri                10.00 am 360 Rudra Abhishekam $108 

              10.30 am Sri Rudra Homam  $126 

   07.00 pm Jyoti Arati  $108 


Dec 06 Thur Kartika Amâvâsya, Geeta Jayanthi           

Poli Swargârohanam   Ghee Lamps 6  $12     

    08.00 am Deva Rishi Pitru Tarpanam   $2                Dec 13 Thurs Margasira Sukla Subrahmanya  Shashti               10.00 am Subramanya Abhishekam $54       

          11.00 am   Subramanya Puja $21


Dec 15 Sat Margasira Sukla ( Masa Durga)Astami 

        10.30 am Durga Homam                                  $54 

                       Durga Archana                                 $18


Dec 18 Tue  Mukkoti Ekadasi/ Dhanu Sankramanam                      Vishnu Saharanama Homam               $126                      Vedaparayana                                     $21

Dec 20 Thur   Sukla   Pradosham/ Krittikâ deepam

10.30 pm Ekavara Rudra Abhishekam            $36   

                    Shiva Archana                                  $18

Oil 6 lamps         $12


Dec 22 Sat  Margasira Sukla Poornima                  Datta Poornima Celebrations               

  09.30 am Sai Datta abhishekam                 $54       

           10.00 am Sai Datta Homam                    $126   

Datta Arachana                              $18               

     Flower Service                          $36                 

               Jyothi arathi                            $108


Dec 25 Tue Sankatahara Chaturthi/ Christmas 

10.00 am Peace Prayers         

    10:00 am Ganapathi Abhishekam                  $54     

         11:00 am   Ganapathi Homam                    $126     

         06:30 pm “GA” kara Sahasram                   $36


Dec 31  Monday New Year’s Eve Bhajans   

  Monday Dec 31st, 2018 -Bhajans 8 pm to 12 am
2019  New Year Celebrations           

Jan 1  Tue   New Year Prayers   

 09.30 am Sri Shirdi Sai Baba Abhishekam            $108 

   10.30 am  Sri Sai Navagraha Homam                  $153 

    11.00 am  Sri Sai Satyanarayana Vratam              $54 

  Sri Sai Archana   $11  / Sahasranamam                  $21 

 Sri Ganesha Archana $11 / Sri Anjaneya Archana    $11

Nov 11 Sun Kartika Sukla(Nâgula )  Chavithi

      

Temple Timings:
​Mon, Tue, Wed Fri,Sun - 9:00 am to 8:00 pm ​
​     ​     Thursday,Saturday -  9:00 am to 8:30 pm

12.30 pm - 5.30 pm -  Temple is open for DARSHAN 

TAX ID #
​25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

​​Daily Arathi Timings :

  Morning  (Kakad Aarati) -  9:00 am                        Noon  (Madhyan Aarati) -  12:00 noon   
 Evening  (Dhoop Aarati) -    5:30 pm                     Night  (Sej Aarati) -  Mon-Wed, Fri,Sun- 7.30pm

                                                                                                                       Thursday,Saturday - 8pm