TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

CALENDAR OF EVENTS -  JANUARY 2018  

 Samvatsaram: Sri Heyvilambi /Dakshinâ /Uttarâyanam;

Mâsam: Pushyam  till  Jan 16th / Mâgham; Rutuvu :  Hemantha / Sisira yanam 

​Jan 1  Mon   New Year 2017 Peace  Prayers Pushya Poornima       

  09.30 am Sri Shirdi Sai Baba Abhishekam  $54

       10.30 am  Sri Sai Navagraha Homam $252                     

      Sarvadevatha & Maha Lakshmi Homam $126       

  11.00 am  & 1 pm Sri Sai Satyanarayana Vratam  $54     

      Sri Sai Archana   $11  /  Sahasranamam  $21         

   Flower Service $36 /   7.00pm Jyoti Arati $108


Jan 4  Thur Sankatahara Chaturthi       

   09.30 am   Ganapathi  Abhishekam  $54     

      10.00 am   Ganapathi  Homam  $126         

   06:30 pm “GA” kara Sahasram $36         

  08.00 pm Jyoti Arati  $108


Jan 12 Fri  Paushya (Shattila) Ekadasi         

   11.00 am  & 6 pm Sri Sai Satyanarayana Vratam $54


Jan 13 Sat  Bhogi (Lohari) & Sani Pradosham               

       9.30 am Bhogi Mantalu(Bon fire)             

  10.30 am Saniswara abhishekam  $54           

    11.00 am Saniswara Homam $108           

        Siva archana - $18 /Sani Maharaj archana $18  


Jan 14 Sun  Makara Sankranthi(Pongal), Uttarayanam & Masa Sivaratri

10.00 am 360 Rudra Abhishekam $108               

         10.30 am Mahalakshmi and Surya Homam $126     

      11.00 am  Satyanarayana Vratam $54       

    05.00 pm Veda Patanam $21         

  07.00 pm – Jyothi / Sej Arathi $108


Jan 15 Mon  Kanuma & Chollangi Amavasya       

     08.00am   Deva Rishi Pitru tarpanam $27    

        10.00 am Lalitha  Sahasranama  Homam $126 

          06.00 pm Lalitha Sahasranama Parayana/Flowers $27       

    
Jan 16 Tue  Mukkanuma  Bommala  Nomu         

10 am Savitri Gauri Vratam    $54


Jan 21 Sun  Sri (Madani) Panchami             

                      10.30 am  Sri Saraswathi Homam $126                       

         Sri Saraswathi Archana $21   

        
Jan 22 Mon   Mâsa Skanda Shashti       

           09.30 am Subrahmanya Abhishekam $54                 

       Subrahmanya Archana $18             

Oil lamps (6) $12


Jan 23 Tue Ratha Saptami               

   10.00 am Surya Homam $126         

 Surya Archana $18


Jan 24 Wed Mâsa Durgashtami       

  10.30 am Durga Homam $126       

       Durga Archana $18


Jan 26 Fri   Republic day of India  & Krittika Deepam           

         Krittika  Nakshatra Archana $18                   

  Oil Lemon lamps (2) $6


Jan 27 Sat  Bheeshma(Jaya) Ekadasi - ANTHARVEDI kalyanam

10 am Vishnu Sahasranama Homam $126

11 am &  5pm  Sai satyanarayana Vratam $54       

            6 pm  Vishnu Sahasranama parayanam & Archana $54


Jan 28 Sun Bhanu  Pradosham           

      06.30 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36                   

   Siva Archana $18


Jan 30 Tue 6 pm Sri satyanarayana Vratam $54


Jan 31 Wed  Magha Poornima  & LUNAR eclipse in Karkataka