​CALENDAR OF EVENTS -  JUNE 2018  

 Samvatsaram: Sri Vilambi /Uttarâyanam;

Mâsam:  : Adhika Jyeshtam till June 13th  / Nija jyestam Rutuvu: Greeshma 

Jun 2 Sat Adhika Jyeshtha Krishna Sankatahara Chaturthi             

   09.30 am Ganapathi  Abhishekam $54           

10.00 am Ganapathi  Homam $126   

 06:30 pm “GA” kara Sahasranama archana $36


          Jun 11 Mon Adhika Jyeshtha Sukla Trayodasi -PRADOSHAM   

             06.30 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36       

                Siva Archana $18               

 Krittikâ deepam - Oil lamps 6 $6 


       Jun 12 Tues Adhika Jyeshtha Krishna  Chaturdasi Māsa Sivarātri 

           10.30 am 360 Siva Linga Archana $108         

            11.30 am  Bilva Archana  $126         

     07.30 pm  Jyothi Arathi $108 


                Jun 13 Wed  Adhika Jyeshtha  Krishna Amāvāsya             

  08.00 am Deva Rishi Pitru tarpanam $21

 
                   Jun 15 Fri  Mithuna Sankramanam                 

   06.00 pm Veda Parayana $21


         
Jun 17 Sun Fathers day

         10 am Gratitude Yagna $126 

    
   Jun 18 Mon Nija Jyeshtha  Krishna (Māsa Skanda)  Shashti       

   09.30 am Subrahmanya Abhishekam $54         

Subrahmanya Archana $18


   Jun 20 Wed Nija Jyeshtha Sukla Ashtami Māsa Durgashtami       

  10.30 am Durga Homam $126     

Durga Archana $18 


    Jun 23 Sat  Nija Jyeshtha Sukla Ekadasi  GAYATRI JAYANTHI 

                  10.30 am Gayatri Homam $126       

             Gayatri Archana $18

             Sahasranama Archana $21


           Jun 25 Mon Nija Jyeshtha Sukla Trayodasi -PRADOSHAM           

              06.30 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36           

Siva Archana $18 


  Jun 27  Wed Jyeshtha Sukla Poornima  - POORNIMA           

 09.30 am  Sri Shirdi Sai Abhishekam $54     

       10.30 am  Sri Sai Rudra, Maha Lakshmi  Homam $126     

      11.00am/ 06.00 pm Sri Sai Satyanarayana Vratam $54         

Sri Sai Archana $11 / Sahasranamam $21   

07.00pm Jyoti Arati $108 


     


TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

Sri Sai Gayatri Maha Yagna 
Sunday, June 3rd - Saturday, June 23rd 2018
                                                                                         
SponsorshipEntire Yagna : $1,116
One Day Yagna: $126
Archana-$11
Saharnam-$21