TAX ID #

25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

                     

CALENDAR OF EVENTS - MARCH 2018 - Sri Heyvilambi / Sri Vilambi 

Ayanam: Uttarāyanam; Māsam: Phālgunam tillMarch 17th /Chaitram ; Rutuvu : Sisira/Vasanta


Mar 1 Thur Phalguna Sukla (Holi) Poornima
09.30 am Sri Shirdi Sai Abhishekam $108
10.30 am Sri Sai Rudra Homam $126
11am/ 6pm Sri Sai Satyanarayana Vratam $54
Sri Sai Archana $11 / Sahasranamam $21

Mar 3 Sat Sri Lakshmi Jayanthi
10.30 am Sri Mahalakshmi Homam $126
05.30 pm Sri Mahalakshmi KumkumArchana $21

Mar 5 Mon Sankatahara Chaturthi
09.30 am Ganapathi Abhishekam $54
10.00 am Ganapathi Homam $126
06:30 pm “GA” kara Sahasram $36
08.00 pm JyotiArati $108

Mar 11 Sun Day light Savings time begins

Mar 12 Mon Papmochani Ekadasi / Rukmini puja
11am & 6pm Sri Sai Satyanarayana Vratam $54

Mar 14 Wed Pradosham / Karadaiyan Nombu
06pm Ekavara Rudra Abhishekam $36
Siva Archana $18

Mar 15 Thur Māsa Sivarātri
10.30 am 360 Siva Linga Archana $108
6.00 pm Bilva Archana $126

Mar 16 Fri Meena Sankramanam
6.30pm Veda Patanam $54

Mar 17 Sat phalguna [ Kotha] Amāvāsya
08.00am Deva Rishi Pitru tarpanam $21

Mar 18 Sun Sri Vilambi Nama Ugadi
09.30 am Sri Shirdi SaiAbhishekam $54
10.30 am Navagraha Homam $126
06.30 pm Panchanga Sravanam & Sej Arathi

Mar 19 Mon Matsya Jayanthi / Julelal Jayanthi

Mar 21 Wed krittika deepam/ Sri(Lakshmi) Panchami
Krittika Nakshatra Archana $18
Oil Lemon lamps (2) $6

Mar 22 Thur Māsa Skanda Shashti
09.30 am Subrahmanya Abhishekam $54
Subrahmanya Archana $18/ Oil Lamps $12

Mar 24 Sat Māsa Durgāshtami
10.30 am Durga Homam $126
Durga Archana $18

Mar 25 Sun SRI RAMA NAVAMI Navaratri ends
10am Sri Sita Rama Kalyanam $54

Mar 27 Tue Kamada Ekadasi
11.00 am & 6 pm Sri Sai Satyanarayana Vratam $54

Mar 28 Wed Pradosham
06.00 pm Ekavara Rudra Abhishekam $36
Siva Archana $18

Mar 30 Fri Chaitra Poornima/Satyanarayana Vratam
Sponsorship of the yagna–3 days-$252 ;1 day - $126.
09.30 am Sri Shirdi Sai Abhishekam $54
10.30 am Sri Sai Rudra Homam $126
11am/ 6pm Sri Sai Satyanarayana Vratam $54
Sri SaiArchana $11 / Sahasranamam $21