TAX ID #
​25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa

CALENDAR OF EVENTS - November 2018
Samvatsaram: Sri Vilambi /  Dakshinâyanam Mâsam:  Aswijam :till Nov  7th
Kârtikam  : Rutuvu: Varsha/Sharad
 

 

Nov 3 Sat  Aswija krishna Rama Ekadasi       

            09.30 am Sai  Rudrabhishekam $54   

Flower Service $36   

           Jyoti Arathi  $108               

    6.30 pm Sri Sai Satya Narayana puja $54 

                  

Nov  4 Sun   Dhana Trayodasi,  Bhanu Pradosham

Day light saving time ends / Dhanvantari Jayanthi       

09.30 am Sai  Rudrabhishekam  $54               

    10.30 am   Surya Homam $108               


                      SRI DHANVANTARI JAYANTHI                   

10.30 am Sri Sai Dhanvantari Homam  $126


                Nov 6 Tues  Naraka Chaturdasi / Mâsa Sivarâtri                 

                    10.30 am 360 Siva Linga Archana $108                   

11.30 am  Bilva Archana  $126


Nov  6 Tues  Deepâvali / Âkâsa Deepa Prârambham

Narakasura dahanam &  Deepavali celebration

         Âkâsa Deepa Prârambham  Sponsorship $108, 1 day $11


                Nov  7  Wed Aswija  Amâvâsya / Kedareswara Vratam                                          10.00 am Kedareswara Vratam  $54                     

        08.00 am  Deva Rishi Pitru tarpanam $27


Nov 8  Thur Kartika sukla Dwitiya  Yama Vidiya  Yamadeepadâna 

Yama Tarpanam-To prevent untimely death $21     

 13 lamps s for Yama  $36


Nov 11 Sun Kartika Sukla(Nâgula )  Chavithi

      09.30am  Abhishekam $54             

10.00am  Subrahmanya Homam  $126

11.00am Nagula Chavithi Puja  $25


Nov 13 Tue     Mâsa Skanda Shashti                 

09.30 am Subrahmanya Abhishekam $54   

           Subrahmanya Archana $18


             Nov 15 Thur   Masa Durgashtami               

               10.30 am Durga Homam $126                 

 Durga Archana  $18


          Nov 18 Sun  Ekadasi/ Chaturmasa DeekshaSamaptam                                  09.30 am Sai  Rudrabhishekam  $54                   

 Flower Service   $36 

        Jyoti Arathi $108             

      6.30 pm Sri Sai Satya Narayana  puja $54


Nov 19 Mon Kârtika Somavâram

10am  Abhishekam$36

6 pm Veda Patanam  $21

10am Tulasi Homam $126

6.30 pm Tulasi Puja $21

 ksheerabdi Dwadasi Vratam  $54

6.30 pm Tulasi Damodara Kalyanam  $54


Nov 20 Tue Kartika Sukla  Pradosham

09.30 am Sai  Rudrabhishekam $54


Nov 23 Fri  Bhagavan Sri Satya Sai Baba Birthday         

 10.00 am  Sri Sai Paduka abhishekam $54         

  11.00 am  Sri Sai Homam $126 

Sai Archan $11


Nov 26 Mon   Kârtika Somavâram /   Sankatahara Chaturthi

     09.30 am  Ganapathi  Abhishekam $54     

      10.00 am  Ganapathi  Homam $126     

 06:30 pm  “GA” kara Sahasram  $36