CALENDAR OF EVENTS - September 2018
Samvatsaram: Sri Vilambi /  Dakshinâyanam Mâsam: Sravanam till September 9th /Bhadrapadam; Rutuvu:Varsha


Sep 07 Fri Sravana Krishna Trayodasi  Pradosham   

   10.30 am Abhishekam  $54

Siva archana $18

 

                  Sep 08 Sat Sravana Krishna Chaturdasi - Mâsa Sivarâtri                       

              10.30 am 360 Siva Linga Archana $108                       

11.30 am  Bilva Archana   $126


                Sep 09 Sun  Sravan Krishna (Polala)  Amâvâsya                     

 08.00 am  Deva Rishi Pitru tarpanam $21


Sep 12 Wed Ganesha Chaturthi/ Varaha Jayanthi 
6.30 pm Sri VARA SIDDHI VINAYAKA Vratam $54

                       Sep 13 Thu Bhadrapada Sukla (RISHI) Panchami                     

10.30 am Rishi Panchami Vratam $54


Sep 14 Fri  Bhadrapada Sukla Skanda / Surya  Shashti

                     09.30 am Subrahmanya Abhishekam $54             

    Subrahmanya Archana $18


Sep 16 Sun Bhadrapada Sukla Saptami Masa Durgashtami

10.30am Durga Homam $126    

10.30am Sri Aruna Ketuka homam $126         

 Durga Archana  - $18

 Surya Puja $21


Sep 19 Wed  Kanya Sankramanam

  Veda Patanam $21


Sep 20  Thur Bhadrapada Sukla(Parsva) Ekadasi 

Archana $11


Sep 22 Sat Bhadrapada Sukla Trayodasi -  Shani Pradosham

                   10.00 am  Shani taila (oil)Abhishekam $54               

11.00 am Shani Homam $126

   Siva Archana  $18  

 Shani Archana  $18


Sep 24 Mon Bhadrapada Sukla Poornima                 

 09.30 am Sai  Rudrabhishekam $54 

  10.00 am Mahalakshmi  homam $126 

     Flower Service $36   

06.00 pm Sai Satyanaryana Vratam $54             

 Jyoti Arati $108


             Sep 25  Tue  Bhadrapada Krishna Prathama                   

Mahalaya Paksha Begins  -   Sep 25th to  Oct 8th

              08.00 am  Deva Rishi Pitru tarpanam $21                 

Hiranya Shraddha  $54 

  Annadanam  $54

        Sep 27   Thur Bhadrapada krishna Tritiya Undralla Tadiya                   

            Sai Special Archana $11                     

                    09.30 am Sai  Rudrabhishekam $54                   

    10.00 am Sri Shirdi Sai  homam $126

Sej Arathi


               Sep 28 Fri  Sankatahara Chaturthi & Krittikâ deepam                   

          09.30 am Ganapathi  Abhishekam $54                     

           10.00 am Ganapathi Homam $126                   

              06:30 pm   “GA” kara Sahasram $36                       

                                           Krittikâ deepam    - Oil lamps 6  $12

Sri Siddhi Buddhi Vinayaka Yagnam

 Sep 12th Wednesday -  Sep 22nd  Saturday


Sri Siddhi Buddhi Ganapathi Kalyanam $54 

Entire Yagna  -$1116 1day   - $126Abhishekam-$54Flower Service - $60

Archana  - $11 Archana - $21;

 “GA” Kara Sahasram: $36     


           Prasadam:   - Kumkum & Akshintalu

TAX ID #
​25-1584149

shirdi sai baba temple pittsburgh, pa