​​TAX ID #
​25-1584149
​​
Shirdi Sai Saba Temple
Pittsburgh, PA

Monthly Puja SponsorshipCALENDAR OF EVENTS - JUNE 2024 

log onto www.baba.org to sponsor
Samvatsaram: “Sri Krodhi”; Ayanam:  Uttarâyanam; Mâsam: Vaisakham/ Vasanta   til  June 6 / Jyeshtham;  Rutuvu: Greeshma  


Jun 1 Sat    HANUMAN Jayanti Full Sponsorship          $154
                       
9.30am Sri Hanuman Abhishekam                                                           10am Sri Manyu Sukta Homam                              
                       11am Sri Suvarchala / Hanuman Archana                                                 5pm  Sri Suvarchala Hanuman Kalyanam                                                 7pm Sri Nagavalli(betel leaves) archana     


Jun 2 Sun Apara Ekadasi Full Sponsorship                   $126
             
(Homam, Abhishekam , Archana, SA, Flower Service) 
              Special  Sri Rama Sahita Satyanarayana Kalyanam  


Jun 3 Mon Soma Pradosham  Full Sponsorship          $126              10.30am  Rudra Abhishekam ; Siva Archana        

Jun 4 Tue Masa Shivaratri   Full Sponsorship               $126
           
 10am SivaAbhishekam/homam  ;11am Bilvarchana 

Jun 5 Wed Krittika Nakshatram  

  

 Jun 6 Thur Amavasya  ,Shani Jayanti Full Sponsor   $154  
              Shani Taila Abhishekam  ;  Shani Homam                
              Shani Archana ; Shani Sahasranama                        
              Special Sesame seed oil  ,Annadanam   

                 
 Saint Sri Panduranga Thithi   Annadanam                    


Jun 7 Fri  Jyeshtham

Jun 8 Sat Arudra Nakshatram   Full Sponsorship      $126
             
Arudra Siva Abhishekam  ; Arudra Siva Homam    
            Siva Archana ; Gouri Archana ;Sahasranamam  Jun 9 Sun Punarvasu Sri Sita Rama Abhishekam         $54Jun 11 Tue Masa Skanda Shashti Full Sponsorship     $126                       9.30 am Subrahmanya Abhishekam ; Archana 


June 14 Fri Masa Durgashtami  Full Sponsorship      $126                          Abhishekam  ,  Homam ; Sahasranamam                                                        Archana   ;   Lemon lamps Durga (13)                 

June 14 Fri   Mithuna Sankramanam         

                             VedaPatanam         

           

June 14 Fri  Dhumavati Jayanti                                            $126

                    Puja & Homam                      


June 16 Sun Dashapapahara Dasami ,Father’s Day    $126
                                                                       

                      10.30am Reverence &Gratitude Yagna           


Jun 17 Mon Nirjala Ekadasi Full Sponsorship             $126
             
Homam, Abhishekam , Archana, SA, Flower Service
             


June 17 Mon Gayatri Jayanti                                              $126

                                Gayatri Homam                             


Jun 19 Wed Budha Pradosham  Full Sponsorship       $126              10.30am  Rudra Abhishekam   Siva Archana         


Jun 21 Fri Eruvaka Poornima  Full Sponsorship        $252                   9.30am Sri Sai Abhishekam ;10.30am Homam       
       
11am/6pm Sri Sai Satyanarayana Vratam                 
               Archana / Sahasranamam/ 7pm Jyoti Arathi             


Jun 24 Mon Krishnapingala Sankashti Chaturthi
                                             Full Sponsorship                          $126 
                     10am Abhishekam;Homam ;6pm SA  ; Archana          

Jun 28 Fri Kalashtami                                                            $126

                    Kala Bhairava Homam