​​TAX ID #
​25-1584149
​​
Shirdi Sai Saba Temple
Pittsburgh, PA

Monthly Puja SponsorshipCALENDAR OF EVENTS - August 2024
Sri Krodhi; Ayanam:  Dakshinayanam

Mâsam: Ashadham/Greeshma till Aug 4/ Sravanam Rutuvu: Varsha 

​​
July 20 Sat Ashadha (Guru) Poornima Full Sponsorship $252
                         9.30am Sri Sai Abhishekam;10.30am Homam 
                         11am/6pm Sri Sai Satyanarayana Vratam 
                        Archana/Sahasranamam/ 7pm Jyoti Arathi


July 24 Wed Gajanana Sankashti Chaturthi Full Sponsor $126
10am Abhishekam;Homam ;6pm Sahasranama Archana; Archana  


July 28 Sun Masa Kalashtami Kalabhairava Sahasranama 


July 29 Mon Krittika Nakshatram Lamps 6 


July 30 Tue Kamika Ekadasi Full Sponsorship                     $126
                      (Homam, Abhishekam, Archana, SA, Flower Service)Aug 1 Thur Guru Pradosham Full Sponsorship                     $126                                          10.30am  Rudra Abhishekam; Siva Archana     

Arudra Nakshatram Full Sponsorship                                      $126
                  Arudra Siva Abhishekam ; Arudra Siva Homam     
                  Siva Archana; Gouri Archana ;Sahasranamam    

Aug 2 Fri Masa Shivaratri  Full Sponsorship                          $126
                   10am 360 SivaAbhishekam/homam ;11am Bilvarchana 

Aug 3 Sat  Ashada Amavasya              Annadanam            


               Special Sri Vaarahi Homam                                           $126 

Aug 5 Mon  Sravanam/ Varsha  
             

Aug 8 Thur Duurva Ganapati Homam                                       $54 

Aug 9 Fri Naga/Garuda Panchami Full Sponsor                   $126
                     
(Abhishekam,Homam,Sahasranam, Archana, Lamps(6))
                      Subhrahmanya  Abhishekam ; Homam                  
                     Sahasranamam ; Archana ; Special  Lamps (6) 

Aug 10 Sat Masa Skanda Shashti   Full Sponsorship            $126   
                     9.30 am Subrahmanya Abhishekam; Archana  

Aug 11 Sun Bhanu Saptami   Full Sponsorship                       $126   
                9.30 am Surya Abhishekam; Archana                   

Aug 12 Mon Masa Durgashtami Full Sponsorship                $126                                              Abhishekam;   Homam;    Sahasranamam        
                          Archana  ;   Lemon lamps Durga (13)              

Aug 15 Thur Putrada Ekadasi Full Sponsorship                    $126
              (
Homam, Abhishekam , Archana, SA, Flower Service) 
                           10.30 am   Vishnu Sahasranama Homam; Flower  Service      
                       11am/6pm  Sri Satya Narayana Vratam;Sri Sai Archana ;     

                   Bharat Independence Day    Peace Prayers      8pm  

Aug 16 Fri Sri Vara Maha Lakshmi Vratam -Full Sponsoraship $154
              6.00pm VaraMahalakshmi Vratam                                           $54

Simha Sankramanam            VedaPatanam                         

Aug 17 Sat Sani Trayodasi  Full Sponsorship                           $154
                                (Abhishekam,Homam,Archana)
                       Sani Abhishekam;  Sani Homam; Sani Archana

                       Sani Sahasranama; Sesame seed oil  

 Aug 18 Sun Rig Veda Upakarma   


Aug 19 Mon Sravana Poornima, Raksha Bandhan/Onam                                             Yajur Upakarma/Hayagriva Jayanti
Jandhyala/ SRAVANA  Poornima           Sponsorship            $154
 

Hayagreeva Jayanthi            10am Hayagreeva homam         $54 

      Yajur Upakarama / Raksha Bandan  Temple opens at  8am 
                 9.30 am Sai  Rudrabhishekam;10am Mahalakshmi&VirajaHomam                       1.00 pm Sai Satyanaryana Vratam;Jyoti Arati /  Flower Service                         
Aug 20 Tue Gayatri Japam GAYATRI HOMAM                         $54


          Balarama Jayanti     Sri Krishana Puja                                             $54 

Aug 22 Thur Herambha Sankashti Chaturthi
                                                                             Full Sponsorship          $126  
                           10am Abhishekam;Homam;6pm SA ; Archana      

Aug 25 Sun Krittika Nakshatram       Lamps (6)      

Aug 26 Mon Masa Kalashtami / Kali Jayanti  
                          KRISHNA JANMASHTAMI  Krishna puja         
                           Sri Tulasi Brunda Homam                                       $126 

Aug 29 Thur Aja Ekadasi / Sri Sita Rama Abhishekam     
                                                                              Full Sponsorship          $126
              (Homam, Abhishekam , Archana, SA, Flower Service) 
                       10.30 am   Vishnu Sahasranama Homam         
                       11am/6pm  Sri Satya Narayana Vratam                 

Aug 30 Fri Sukra Pradosham Full Sponsorship                       $126              10.30am  Rudra Abhishekam; Siva Archana 

Aug 31 Sat  Sani Trayodasi Full Sponsorship                             $154
                                (Abhishekam,Homam,Archana)
Sani Abhishekam; Sani Homa; Sani Archana;Sani Sahasranama

                                                                  Sesame seed oil lamps